Vsezagradnjo na enem mestu

Brezplacni izracun gradbenih delIzracun gradbenih del vpisProjekti cena gradbenih del

SPLOŠNI POGOJI 
Portal je zasnovan tako da obiskovalec čimhitreje pride do željenih informacij.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni funkcionalnost spletne strani in uporabniške izkušnje, s čimer uporabnik izrecno soglaša.

Uporabnik jamči, da so vsi osebni podatki, ki jih mora navesti ob prvi prijavi v sistem (ob vpisu), pravilni in resnični. Navajanje napačnih podatkov (vključno z izdajanjem za drugo osebo) lahko predstavlja kaznivo dejanje, za katerega uporabnik odgovarja po predpisih o kazenski odgovornosti.

Uporabnik spletnega imenika vsezagradnjo.eu dovoljuje uporabo in obdelavo danih osebnih podatkov za namen delovanja spletnega imenika in za pošiljanje elektronske pošte v skladu s 23. točko teh pravil, upravljalec spletnega imenika pa se zavezuje, da bo osebne podatke uporabil izključno v namen, za katerega so bili pridobljeni. vsezagradnjo.eu jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007)). Upravljalec zbirke osebnih podatkov je upravljalec strani vsezagradnjo.eu . Upravljalec osebnih podatkov jamči, da podatkov ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam.

Upravljalec spletnega portala vsezagradnjo.eu ne odgovarja za resničnost in pravilnost vpisanih podatkov in njihove vsebine. Izključitev odgovornosti velja tudi glede objavljenih slik, povezav (linkov), video ali filmskega gradiva ter vsega ostalega gradiva, ki ga uporabnik objavi na spletni strani vsezagradnjo.eu.

Uporabnik se zavezuje, da na spletnem portalu vsezagradnjo.eu ne bo objavil ničesar, s čimer bi lahko kršil veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Zlasti je prepovedano:
a.Objavljati oglase, ki predstavljajo nedovoljeno reklamo za opravljanje dela ali zaposlovanje na črno po določbah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (UPB1, Ur. list RS, št. 12/2007);
b.Objavljati gradivo, vključno s povezavami, ki lahko poseže v osebnostne pravice tretjih oseb;
c.Objavljati gradivo, vključno s povezavami, ki predstavlja pornografske vsebine;
d.Objavljati oglase, s katerimi uporabnik oglašuje prodajo blaga ali storitev, ki kršijo pravice tretjih oseb, npr. avtorsko pravico, blagovno znamko, model, patent ali druge pravice intelektualne lastnine;
e.Objavljati oglase, s katerimi se oglašuje prodaja ukradenega blaga;
f.Objavljati oglase, ki oglašuje prodajo blaga ali storitev, ki niso v pravnem prometu ali katerih prodaja ali ponujanje sta prepovedani;
g.Objavljati oglase, ki v nasprotju z zakonom oglašujejo igre na srečo;
Uporabnik se zavezuje, da bo oglaševal izključno v slovenskem jeziku in izključno v svojem imenu in na svoj račun.

Uporabnik se zavezuje, da bo objavil izključno fotografije konkretnega predmeta prodaje. Objava slikovnega, video ali drugega gradiva zgolj v ilustrativne namene ni dovoljena.

Uporabnik se zavezuje, da bo v svojem oglasu objavil izključno povezave (linke), ki potencialnim kupcem omogočajo dodatne informacije glede opisa predmeta prodaje, njegovih značilnosti ipd. Uporabnik soglaša, da je prepovedana vsaka objava povezav (linkov), ki meri na oglaševanje drugega blaga ali storitev, ki s predmetom prodaje ni v neposredni zvezi. Izrecno se uporabnik zavezuje, da ne bo objavljal povezav (linkov) na spletne strani spletnih imenikov in portalov, ki predstavljajo konkurenco portalu vsezagradnjo.eu

Uporabnik se zavezuje, da bo pravočasno, ažurno in skrbno odgovarjal na dane ponudbe s strani drugih uporabnikov. V ta namem se zaveže, da bo imel delujoč naslov elektronske pošte ali delujočo telefonsko številko, kjer je redno dosegljiv. Uporabnik se zavezuje, da bo elektronsko pošto in ažurne podtke redno pregledoval na info@vsezagradnjo.eu za namen spremenbe vpisa.

Kakršnakoli objava, reproduciranje ali druga uporaba vsebin in podatkov, objavljenih na spletni strani vsezagradnjo.eu, je strogo prepovedana in je možna samo ob predhodnem pisnem soglasju upravljalca sistema.

Ta spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Portal vsezagradnjo.eu ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani. Za namene statistike si portal vsezagradnjo.eu pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

S potrditvijo (v nadaljevanju besedila obrazec) se obrazec z vsemi izpolnjenimi podatki posreduje na strežnik portala VseZagradnjo.eu , kjer obrazec pregleda urednik portala. Če je obrazec zavrnjen, urednik kontaktira kontaktno osebo na obrazcu, za dopolnitev obrazca. V primeru potrditve obrazca se shrani v bazi na portalu. Potrjeni obrazec s strani urednika se objavi na portalu v obliki povpraševanja z vsemi podatki navedenimi v obrazcu. Potrjeno povpraševanje ( podatke ) se lahko uporabi v najdaljne promocijske namene portala. Podjetja, ki so v poslovnem registru na portalu in delujejo v iskanih dejavnostih, prejmejo elektronsko sporočilo s povezavo do povpraševanja objavljenega na portalu. Zainteresirana podjetja za izvajanje projekta odgovarjajo neposredno kontaktni osebi navedeni na obrazcu.

Povpraševanja v zvezi z prenovo ali izgradnjo na portalu Vse Za gradnjo VseZagradnjo.eu lahko si lahko ogledajo ( oziroma mu bodo posredovana na vpisani elektronski naslov ) vsa podjetja , ki so vpisna v imenik portala vsezagradnjo.eu in imajo izpolnjena vse obveznosti do portala vsezagradnjo.eu ( plačilo vpisa  ..glej cenik).  Vpis podjetja v imenik VseZagaranjo.eu se šteje kot Prijavnica ( velja kot naročilnica ) . Z strinjanjem pogojev se vpisano podjetje zavezuje da bo poravnala stroške vpisa pa ceniku. Garancija na prejem povpraševanja pomeni , da vpisana ki so izpolnila pogoje do portal VseZagradnjo.eu podjetja prejmejo aktualna povpraševanja.

Ko prejmemo nakazilo na naš TRR oziroma nam lahko za hitrejšo realizacijo posredujte sliko zaslona (screen shot) o opravljenem plačilu na info@vsezagradnjo.eu v jpg ali gif formatu oziroma v delovnih dneh od ponedeljka do petka med 9:00 in 17:00 uro. Podatke za uporabo storitev vam bomo poslali na vpisani e-poštni naslov.

Podjetje ETHOR d.o.o., upravljalec portal vsezagradnjo.eu ne odgovarja za dela izvajalcev. Portal vsezagradnjo.eu z storitvijo  pošiljanja povpraševanjadeluje le kot posrednik med povpraševalci in ponudniki storitev. vsezagradnjo.eu nima nobene odgovornosti glede na število povpraševanj in na resničnost podatkov v povpraševnju, in ne odgovarja za dela izvajalcevAdaptacije Adaptacije

 

Adaptacije

Asfaltiranje Asfaltiranje

 

Asfaltiranje

Fasaderstvo Fasaderstvo

 

Fasaderstvo

Gradbene storitve Gradbene storitve

 

Gradbene storitve

Gradbene storitve Keramičarska dela

 

Keramičarska dela

Gradbene storitve Stavbno kleparstvo

 

Stavbno kleparstvo

Kovinarstvo Kovinarstvo

 

Kovinarstvo

Kljucavnicarstvo Ključavničarstvo

 

Ključavničarstvo

Mizarstvo Mizarstvo

 

Mizarstvo

Projektiranje Projektiranje

 

Projektiranje

Slikopleskarstvo Slikopleskarstvo

 

Slikopleskarstvo

Talne obloge Talne obloge

 

Talne obloge

Tesarstvo Tesarstvo

 

Tesarstvo

Zidarstvo

Zidarstvo Zidarstvo

 

Zidarstvo